Evangelická církev metodistická (JKI-K)

Verze z 11. 12. 2021, 12:44, kterou vytvořil imported>ZRN (import JKI a Hind)
(rozdíl) ← Starší verze | zobrazit aktuální verzi (rozdíl) | Novější verze → (rozdíl)

Evangelická církev metodistická Menší církev protest. typu, která se 1920 rozšířila na území ČR misijní činností amer. metodistů (evangelikálové). Navázala na jejich pojetí bibl. křesťanství, věrouku i způsob evangelizace. Příznačným rysem E.c.m. je vnitřní i vnější misie, kázání, šíření bible a rozsáhlá soc. činnost.

Helena Pavlincová


Viz též heslo Evangelická církev metodistická v encyklopedii České církve a náboženské společnosti (2020)