Jordán (JKI-J)

Verze z 11. 12. 2021, 12:44, kterou vytvořil imported>ZRN (import JKI a Hind)
(rozdíl) ← Starší verze | zobrazit aktuální verzi (rozdíl) | Novější verze → (rozdíl)

Jordán (hebr. Jarden – sestupující) Největší palestinská řeka dělící zemi na dvě části. Pramení ve výši asi 521 m na úpatí hory Chermón (2860 m n.m.), protéká Genezaretským jezerem (208 m pod hladinou Středozemního moře), z východu přibírá přítoky Jarmuku a Jaboku a ústí do Mrtvého moře (Palestina). Na jaře má J. dosti vody a umožňuje ve svém okolí bujnou vegetaci. Situace se mění v létě, kdy J. ztrácí vodu a vše okolo se mění v pustinu. Subtropické klima se mění jižně od ústí Jaboku, kde krajina má pouštní charakter oživený několika oázami. J. nebyl nikdy zplavněn. V symbolice připomíná drama překročení Izraelitů přes řeku (Joz 3) jako obraz dosažení zaslíbené země, přechodu z krajiny smrti do života. J. jako hranice Izraele je v poexilové době i výzvou k „vjezdu do Svaté země“. V křesťanství se k J. váže začátek působení Ježíše.

Pavel Spunar