Maria (JKI-K)

Verze z 11. 12. 2021, 12:44, kterou vytvořil imported>ZRN (import JKI a Hind)
(rozdíl) ← Starší verze | zobrazit aktuální verzi (rozdíl) | Novější verze → (rozdíl)

Maria (hebr. Mirjám – vznešená) Matka Ježíše; v kř. církvi všech konfesí ctěna jako Matka Božího Syna. Markovo evangelium se o ní zmiňuje jen v souvislosti s nadřazením duch. mateřství nad tělesným (3, 31–35), Pavel z Tarsu o ní mluví nepřímo, ve výroku o narození Božího Syna z ženy (Ga 4, 4). Podle Mt 2 a L 1 počala Ježíše z Ducha svatého. Učení o jejím trvalém panenství vyjadřuje v teol. interpretaci skutečnost, že Ježíšův život představuje pro člověka zcela nový počátek; početím Ježíše z Panny se přerušuje předávání následků prvotního hříchu. Už v Novém zákoně se M. stala modelem věřící ženy. Později s ní byly spojeny dogmatické výroky (např. v římkat. církvi učení o jejím neposkvrněném početí a o jejím nanebevzetí), které protest. církve nesdílejí.

Viz též: mariánské svátky, mariologie

Pavel Pokorný