Q – pramen logií (JKI-K)

Verze z 11. 12. 2021, 12:44, kterou vytvořil imported>ZRN (import JKI a Hind)
(rozdíl) ← Starší verze | zobrazit aktuální verzi (rozdíl) | Novější verze → (rozdíl)

Q – pramen logií Sbírka Ježíšových výroků, kterou lze rekonstruovat srovnáním Matoušova a Lukášova evangelia (evangelia). Je to jejich společná látka, která není zahrnuta v Markově evangeliu. Skutečnost, že jde téměř výhradně o výroky naznačuje, že šlo o sbírku výroků, patrně zapsanou řecky na základě ústní tradice, která zčásti sahá až do doby Ježíšova života. Podobnou tradici užíval již Pavel z Tarsu, když citoval slova Ježíšova (např. 1K 7, 10). Menší sbírky Ježíšových slov užil autor Markova evangelia např. v kapitole 4 (podobenství). Sbírkou Ježíšových výroků byla zřejmě také zvláštní látka Lukášova, doloženou sbírkou výroků je apokryfní Tomášovo evangelium a některé další spisy z Nag Hammádí. Slova Ježíšova sbíral z ústní tradice kol. 140 Papias z Hierapole. Sbírka Q nemluví o Ježíšovi jako o Mesiáši (Kristu), nezná výroky o jeho zástupné smrti, je soustředěna na Ježíšovo učení o království božím.

Pavel Pokorný