Rút (JKI-J)

Verze z 11. 12. 2021, 12:44, kterou vytvořil imported>ZRN (import JKI a Hind)
(rozdíl) ← Starší verze | zobrazit aktuální verzi (rozdíl) | Novější verze → (rozdíl)

Rút (z hebr. ru’et – společnice) Jméno hrdinky stejnojmenné bibl. knihy řazené ke Spisům. Ač pocházela z Moábu, sňatkem s bohatým vlastníkem půdy Boázem se dostala do rodokmenu Davida (byla jeho pramatkou). V knize R., která má ráz poutavého lidového čtení, je připomenuta oddaná důvěra dvou žen, Noemi a její snachy R., v boží pomoc. Kniha, kladená do poexilní doby (asi 3.-4. stol. př.n.l.), se staví proti úzkoprsému vylučování cizinců z hledání Izraele a klade důraz na universálnost víry a přesvědčení, že i pohané mohou najít cestu k Bohu. Kniha náleží k Pěti svátečním svitkům (megila) a čte se o svátku Šavu´ot.

Pavel Spunar