Sefer jecira (JKI-J)

Verze z 11. 12. 2021, 12:44, kterou vytvořil imported>ZRN (import JKI a Hind)
(rozdíl) ← Starší verze | zobrazit aktuální verzi (rozdíl) | Novější verze → (rozdíl)

Sefer jecira (hebr. Kniha stvoření) Vedle knih Bahir a Zohar hl. text žid. kabaly. Rozsahem nevelký hebr. spis vznikl na Východě (asi v Palestině) mezi 3.-8. století. Podle S.j. svět vznikl prostřednictvím 10 sefír a 22 písmen hebr. abecedy. Sefíry jsou chápány jako 10 mystických čísel, které kabala pojímá jako mohutnosti Boha a spirituální sféry ležící mezi Bohem a pozemským světem. Další základ veškerenstva tvoří 22 písmen a hlásek hebr. abecedy, takže stvoření je do značné míry slovním procesem.

Vladimír Sadek