Sofonjáš (JKI-J)

Verze z 11. 12. 2021, 12:44, kterou vytvořil imported>ZRN (import JKI a Hind)
(rozdíl) ← Starší verze | zobrazit aktuální verzi (rozdíl) | Novější verze → (rozdíl)

Sofonjáš (hebr. Cefanja – ukryl Jahve) Judský prorok a s ním spojený stejnojmenný spis řazený k bibl. souboru dvanácti Malých proroků (bible). S. působil pravděpodobně kol. 630 př.n.l. za vlády krále Jóšijáše. Byl současníkem Nahuma a prvního období vystoupení Jeremjáše. Jeho proroctví soustředěné na blízký boží soud zřejmě působilo na utváření kultické reformy, kterou Jóšijáš později provedl.

Dalibor Papoušek