asyrská církev (JKI-K)

Verze z 11. 12. 2021, 11:44, kterou vytvořil imported>ZRN (import JKI a Hind)
(rozdíl) ← Starší verze | zobrazit aktuální verzi (rozdíl) | Novější verze → (rozdíl)

asyrská církev Církev v sev. Iráku, Íránu a Sýrii, zčásti v Indii (Malabar) a USA, navazující na nestoriánskou církev. Vznikla poté, co větší část nestoriánské církve uzavřela 1553 unii s římkat. církví a vytvořila chaldejskou církev. V liturgii užívá syrštinu podle chaldejského ritu.

Viz též: staré východní církve, uniatství

Dalibor Papoušek