báb (JKI-I)

Verze z 11. 12. 2021, 12:43, kterou vytvořil imported>ZRN (import JKI a Hind)
(rozdíl) ← Starší verze | zobrazit aktuální verzi (rozdíl) | Novější verze → (rozdíl)

báb (arab. a per. brána) Klíčový věroučný pojem ší‘y, titul osoby, jejíž stoupenci věří, že má zvěstovatelské nadání. Vztahuje se k hadísu, v němž Prorok označuje sebe za město poznání a Alího Ibn Abí Táliba za jeho vstupní bránu. Bábové jako „brány“ do prostoru, kde dočasně sídlí skrytý imám, se prohlašovali za zvěstovatele nového božího plánu, což v sunnitském islámu nemá obdoby.

Viz též: bábismus, proroci arabští

Miloš Mendel