chatíb (JKI-I)

Verze z 11. 12. 2021, 12:43, kterou vytvořil imported>ZRN (import JKI a Hind)
(rozdíl) ← Starší verze | zobrazit aktuální verzi (rozdíl) | Novější verze → (rozdíl)

chatíb Náb.-práv. vzdělanec (arab. álim), provádějící promluvu (arab. chutba) při páteční kolektivní modlitbě v mešitě. Ch. při liturg. části promluvy používá arabštiny (citace z koránu, prorockých tradic apod.). Exegetická část (exegeze koránu) je pronášena v rodném jazyce. Ch. bývá obvykle imám mešity, v městských centrech pak álim. Ch. není stálá funkce vázaná na určitou mešitu, teoreticky jím může být kdokoli s odpovídající kvalifikací, kdekoli, kde se shromáždí skupina věřících k modlitbě.

Miloš Mendel