feministická teologie (JKI-K)

Verze z 11. 12. 2021, 12:44, kterou vytvořil imported>ZRN (import JKI a Hind)
(rozdíl) ← Starší verze | zobrazit aktuální verzi (rozdíl) | Novější verze → (rozdíl)

feministická teologie Moderní proud teol. myšlení, který vyplynul z globálního sekulárního hnutí za práva a emancipaci žen ve společnosti; v kř. kontextu zkoumá postavení ženy v kultuře, společnosti a jejích institucích, rodině a církvích z hlediska bibl. textů, jednotlivých círk. učení a kř. tradic. Výzkumy f.t. vedly ke zjištění, že negativní pohled na ženy je obsažen již v bibli a má vysledovatelné hist. příčiny, které se odrážejí v círk. praxi. Již raná exegeze v patristice pojímala ženy jako vlastnictví mužů, nástroje či předměty, a varovala před znečištěním, které ženy jako tělesné sexuální bytosti doprovází. Až do středověku (Augustinus, Tomáš Akvinský) se vytvářel círk. postoj, který spojuje ženy s hříchem, zlem a neschopností být plnohodnotným obrazem božím; v důsledku toho zamezila římkat. církev přístup ženám do círk. hierarchie a vyloučila je z rozhodování o záležitostech kř. života. Proti tomuto hist. ponížení a separaci žen se staví f.t., která tato hlediska kritizuje, požaduje jejich revizi včetně praktických důsledků na změnu postavení žen v římkat. církvi, a posléze i sama vytváří vlastní teol. projekty. F.t., na jejímž počátku stály např. M. Dalyová (Beyond God the Father, 1973) a R. R. Ruetherová (Religion and Sexism, ed., 1974) se změnila ve vlivné teol. hnutí, které má podporu mnoha teologů, progresivních proudů v římkat. teologii a institucí.

Břetislav Horyna