interdikt (JKI-K)

Verze z 11. 12. 2021, 12:44, kterou vytvořil imported>ZRN (import JKI a Hind)
(rozdíl) ← Starší verze | zobrazit aktuální verzi (rozdíl) | Novější verze → (rozdíl)

interdikt V římkat. církvi círk. trest uložený určité osobě, skupině osob nebo uplatňovaný na určitém území; církev odpírá udílení některých svátostí a omezuje některé kultovní náb. úkony. I. vyhlašuje papež a jen v případě jednotlivých osob nebo farností biskup. I. jsou doloženy od 6. stol., od 9. stol. postihovaly diecéze a od 12. stol. také celé země. I. se ukončuje absolucí (rozhřešením) nebo dispensem (práv. aktem).

Viz též: cherem (JKI-J)

Pavel Spunar