jišuv (JKI-J)

Verze z 11. 12. 2021, 12:44, kterou vytvořil imported>ZRN (import JKI a Hind)
(rozdíl) ← Starší verze | zobrazit aktuální verzi (rozdíl) | Novější verze → (rozdíl)

jišuv (hebr. obyvatelstvo, osídlení) Termín, jímž se v moderní době označuje společenství Židů, kteří se v rámci sionismu vystěhovali do hist. Palestiny, kde 1948 vytvořili stát Izrael. Izr. historiografie rozlišuje „starý j.“, jímž se míní nepočetná autochtonní žid. komunita v Palestině v době, kdy toto území bylo součástí arab.-islám. světa. Tento j. tvořili převážně ortodoxní Židé, kteří neměli nic společného s aspiracemi sionismu, ani stálé vazby na žid. diasporu. „Nový j.“ se začal utvářet v rámci imigrace diaporních Židů do mandátní Palestiny (alija) od poč. 20. let 20. stol.

Miloš Mendel