kurie (JKI-K)

Verze z 11. 12. 2021, 12:44, kterou vytvořil imported>ZRN (import JKI a Hind)
(rozdíl) ← Starší verze | zobrazit aktuální verzi (rozdíl) | Novější verze → (rozdíl)

kurie V římkat. církvi 1. diecézní k. – úřad podřízený biskupovi a podporující ho ve správě diecéze. Skládá se z generálního vikariátu a biskupské kanceláře (konzistoř). 2. Římská k. – soubor úřadů podřízený papeži a zajišťující centrální správu církve. Hlavním úřadem k. je státní (papežský) sekretariát, který má dvě sekce: pro veřejné záležitosti církve a pro vztahy se státy. Římská k. se dále skládá z kongregací, papežských rad (pro laiky, pro jednotu křesťanů, pro rodinu, Justitia et pax, Cor unum pro pastoraci mezi vystěhovalci a turisty, pro pastoraci mezi zdravotníky, pro výklad textů kanonického práva, pro mezináb. dialog, pro kulturu a pro hromadné sdělovací prostředky), papežských komisí (pro círk. kulturu, pro archeologii, bibl. komise a komise Ecclesia Dei), soudních dvorů (tribunálů) a dalších kuriálních úřadů (vatikánský archiv, knihovna, tiskárna, L´Osservatore Romano, Radio Vatikán aj.). Papeži přísluší plná moc zákonodárná, soudní a správní. Státní sekretář (na úrovni ministerského předsedy světských vlád) svolává pravidelná zasedání prefektů kongregací, kterým osobně předsedá papež.

Dalibor Papoušek
Helena Pavlincová