mikve (JKI-J)

Verze z 11. 12. 2021, 12:44, kterou vytvořil imported>ZRN (import JKI a Hind)
(rozdíl) ← Starší verze | zobrazit aktuální verzi (rozdíl) | Novější verze → (rozdíl)

mikve (hebr. shromáždění vody) Vodní nádrž s předepsaným množstvím vody (nejméně 762 litrů), určená pro rituální očistu. V období existence jeruzalémského chrámu jí užívali kněží, kteří se rituálně znečistili. Význam m. stoupl po zničení chrámu, kdy se její používání značně rozšířilo. Používají ji především ženy k rituální očistě před svatbou (kidušin), po menstruaci a po porodu. Ponoření do m. je předepsáno také při konverzi k judaismu. Kromě toho se používá i k rituální očistě nádob. Ustanovení o m. se nacházejí v talmudickém traktátu Mikva’ot.

Viz též: rituální očista (JKI-I)

Bedřich Nosek