milla (JKI-I)

Verze z 11. 12. 2021, 12:43, kterou vytvořil imported>ZRN (import JKI a Hind)
(rozdíl) ← Starší verze | zobrazit aktuální verzi (rozdíl) | Novější verze → (rozdíl)

milla (tur. millet) Víra, sekta nebo duch. spřízněné společenství. Odlišuje se od pojmu dín (náboženství v konkrétním smyslu, zejm. islám). V koránu je m. téměř jako synonymum termínu umma (obec věřících), např. millat Ibráhím (stoupenci abrahamovského náboženství). Používá se též v práv. literatuře (právní věda). V severoafr. zemích, zejm. Maroku, se m. nazývají žid. čtvrti měst, jež vytvořili převážně uprchlíci z Andalusie po vítězství reconquisty. Tur. forma millet je práv. a administrativní termín pro neislám. náb.-etnické komunity v Osmanské říši (tzv. milletový systém správy), dnes se užívá jako výraz pro národ či lid.

Miloš Mendel