pět sloupů víry (JKI-I)

Verze z 11. 12. 2021, 12:43, kterou vytvořil imported>ZRN (import JKI a Hind)
(rozdíl) ← Starší verze | zobrazit aktuální verzi (rozdíl) | Novější verze → (rozdíl)

pět sloupů víry Termín islám. právní vědy označující pět hl. povinností věřícího: vyznání víry, provádění pěti denních modliteb, dodržování 30 denního půstu o měsíci ramadánu, poskytování předepsané almužny a pouť do Mekky. Některé rigidnější práv. interpretace (např. hanbalovská) dodává šestý pilíř – džihád. Podle většinového postoje však je džihádem prakticky vše, čím muslim může přispět k vlastní i kolektivní kultivaci islámu, a jeho obsahem je mj. právě plnění p.s.v. Dodržování těchto povinností tvoří podstatu islámu a základ části islám. práva, věnované vztahu člověka a Boha (arab. ibádát).

Miloš Mendel