převor (JKI-K)

Verze z 11. 12. 2021, 12:44, kterou vytvořil imported>ZRN (import JKI a Hind)
(rozdíl) ← Starší verze | zobrazit aktuální verzi (rozdíl) | Novější verze → (rozdíl)

převor (z lat. prior – přednější, hlavní) Titul představeného v některých klášterech (např. u augustiniánů, dominikánů, karmelitánů, pavlínů) nebo označení pro představeného řádové provincie. Na počátku středověku nebyl pojem přesně vymezen a užíval se i pro světské duchovní. Pod vlivem benediktinů tak nazýval nejvyšší hodnostář po opatovi. Později byl termín určen zvláště pro představené klášterů žebravých řádů. V některých ženských klášterech je představenou převorka (lat. priorissa).

Viz též: řády a kongregace

Pavel Spunar