požehnání (JKI-I)

Verze z 11. 12. 2021, 11:43, kterou vytvořil imported>ZRN (import JKI a Hind)
(rozdíl) ← Starší verze | zobrazit aktuální verzi (rozdíl) | Novější verze → (rozdíl)

požehnání (arab. baraka) Výraz užívaný v lidových náb. idiomech (Bůh ti žehnej apod.). V užším smyslu označuje mystickou a zázračnou emanaci připisovanou světcům. Lidový islám přikládá podobnou moc i jejich hrobkám a s nimi spjatým předmětům (amulety, studně, stromy).

Viz též: požehnání (JKI-J), požehnání (JKI-K)

Miloš Mendel