poslední večeře (JKI-K)

Verze z 11. 12. 2021, 12:44, kterou vytvořil imported>ZRN (import JKI a Hind)
(rozdíl) ← Starší verze | zobrazit aktuální verzi (rozdíl) | Novější verze → (rozdíl)

poslední večeře Poslední stolování Ježíše s učedníky před jeho ukřižováním. Následovalo mytí nohou apoštolů (pedilavium) a ustavení eucharistie. Podle synoptických evangelií se za poslední pokrm pokládá obětní beránek. Podle evangelia sv. Jana došlo však k ukřižování ještě za přípravy (paraskeué) obětního pokrmu; v tom případě můžeme p.v. pokládat za anticipaci obětního beránka.

Pavel Spunar