svátostiny (JKI-K)

Verze z 11. 12. 2021, 12:44, kterou vytvořil imported>ZRN (import JKI a Hind)
(rozdíl) ← Starší verze | zobrazit aktuální verzi (rozdíl) | Novější verze → (rozdíl)

svátostiny (lat. sacramentalia) Podle kat. věrouky posvátné liturg. úkony, jejichž prostřednictvím se osobám, věcem či místům vyprošuje zvláštní milost, posvěcení. Rozlišuje se žehnání (benedictio) a svěcení (consecratio). Žehnání se provádí nad osobami (věřící při mši svaté, nemocní) nebo nad věcmi, které budou dále sloužit svým účelům (léčivé prameny, pokrmy, domy). Při svěcení jsou náb. kultu zasvěcovány osoby (řeholníci a řeholnice), věci či místa (olej, křižmo, voda, chrámy, hřbitovy, zvony, kříže, obrazy, sochy, roucha aj.). Každá s. má alespoň rámcově předepsaný rituál a jsou stanoveny osoby, které ji mohou vykonávat.

Helena Pavlincová