tamuz (JKI-J)

Verze z 11. 12. 2021, 12:44, kterou vytvořil imported>ZRN (import JKI a Hind)
(rozdíl) ← Starší verze | zobrazit aktuální verzi (rozdíl) | Novější verze → (rozdíl)

tamuz Desátý měsíc žid. kalendáře (červenec-srpen). Slovo t. se vyskytuje v Ez 8, 14 jako jméno cizího božstva, v rabínské literatuře se však již používá jako označení kalendářního měsíce. Jeho znamením ve zvěrokruhu je Rak. V současnosti, kdy se používá pevně stanovený kalendář, má vždy 29 dní. Význ. dny jsou 14. tamuz – výročí vítězství farizeů nad saduceji, 17. tamuz – půst připomínající nešťastné události, které postihly Izrael, jako rozbití desek smlouvy Mojžíšem, přerušení denních obětí v Prvním chrámu a prolomení hradeb Jeruzaléma při obléhání Babylóňany 587/586 př.n.l.

Viz též: kalendář, kalendář (JKI-K), kalendář (JKI-I)

Bedřich Nosek