templáři (JKI-K)

Verze z 11. 12. 2021, 12:44, kterou vytvořil imported>ZRN (import JKI a Hind)
(rozdíl) ← Starší verze | zobrazit aktuální verzi (rozdíl) | Novější verze → (rozdíl)

templáři (Milites Templi, Fratres militiae Templi) Rytířský řád řídící se řeholí sv. Augustina, zal. 1119 franc. šlechtici v Jeruzalémě poblíž někdejšího Šalomounova chrámu („templu“). Po pádu Akkonu se t. 1191 přemístili nejprve na Kypr, odtud do Paříže. Vzkvétající majetný řád byl na viennském koncilu (1311-1312) avignonským papežem Klementem V. zrušen, jeho velmistr Jakub Molay 1314 upálen. Územně se řád dělil na provincie v čele se zemskými komtury. Jejich nejvyšším představeným byl velmistr. Vedle kněží byli členy řádu i laici – profesní rytíři. Jejich hl. poslání spočívalo v ochraně poutníků ve Svaté zemi a posvátných kř. míst, ale plnili i úkoly charitativního rázu (péče o nemocné ve špitálech). Do Čech byli uvedeni kol. 1232, první komendu založili v Praze u kostela sv. Vavřince. Odtud byla zemským komturem řízena celá česko-mor.-rakouská provincie. Znakem t. je červený kříž ve stříbrném poli; oblékali bílý plášť s červeným osmihrotým křížem vlevo na prsou.

Helena Pavlincová