tfilin (JKI-J)

Verze z 11. 12. 2021, 12:44, kterou vytvořil imported>ZRN (import JKI a Hind)
(rozdíl) ← Starší verze | zobrazit aktuální verzi (rozdíl) | Novější verze → (rozdíl)

Modlící se Žid s modlitebními řemínky (tfilin), tradiční pokrývkou hlavy (kipa) a modlitebním pláštěm (talit)

tfilin (z hebr. tfila – modlitba) Modlitební řemínky. Řec. výraz fylaktéria má hanlivý význam, neboť znamená amulet. Hl. částí t. jsou černé kožené krabičky (hebr. bajit, pl. batim – dům, domy), do nichž jsou vloženy na pergamenu napsané bibl. pasáže Ex 13, 1-10.11-16; Dt 6, 4-9; 11, 13-21, v nichž je nařízeno učinit z božího zákona „památku na ruce a mezi očima“. Podle rabenu Tama (asi 1100-1171) je pořadí posledních dvou textů přehozeno. Zbožní Židé si proto nejprve upevňují tzv. Rašiho t. a ty pak v druhé části ranní modlitby vyměňují za t. podle Tama. Text úryvků je psán stejným písmem jako Sefer Tora školeným písařem (sofer). T. si připevňují předepsaným způsobem pomocí kožených řemínků (proto jméno modlitební řemínky) dospělí muži ve všední den při ranní bohoslužbě.

Bedřich Nosek