trebnik (JKI-K)

Verze z 11. 12. 2021, 12:44, kterou vytvořil imported>ZRN (import JKI a Hind)
(rozdíl) ← Starší verze | zobrazit aktuální verzi (rozdíl) | Novější verze → (rozdíl)

trebnik (řec. euchólogion) V pravosl. církvi kniha liturgická, obřadní příručka obsahující modlitby a zpěvy k udělování tajin, ke vzývání Ducha sv., k pohřbu, panychidě a dalším círk. obřadům.

Pavel Boček