zobrazování (JKI-K)

Verze z 11. 12. 2021, 12:44, kterou vytvořil imported>ZRN (import JKI a Hind)
(rozdíl) ← Starší verze | zobrazit aktuální verzi (rozdíl) | Novější verze → (rozdíl)

zobrazování Výtvarnému projevu prokazují kř. církve různou pozornost. Na jedné straně bylo jakékoli z. přísně zakázáno Starým zákonem (Ex 20, 4), na druhé straně se Nový zákon k problému nevyjadřoval. Záp. církev nebránila z. proto, že se Bůh učinil viditelným, když v Ježíši Kristu vzal na sebe lidskou podobu. Římkat. církev pochopila význam výtvarného umění jako vhodného nástroje círk. působení a některá období círk. dějin byla výmluvným svědectvím důrazu na vizuální komunikaci. Protest. církve, které založily svou pastoraci na bibl. exegezi a kázání, podržely k z. zdrženlivý postoj.

Viz též: zobrazování (JKI-J), zobrazování (JKI-I)

Pavel Spunar