řeckokatolická církev v ČR (JKI-K)

řeckokatolická církev v ČR Do čes. zemí se ř.c. šířila ze Zakarpatska a vých. Slovenska; po vzoru Brestské unie byla 1649 v Užhorodu podepsána tzv. Užhorodská unie, uznávající unii křesťanů vých. obřadu s římkat. církví. Uniaté (uniatství) uznávají primát řím. papeže a zákl. katolická dogmata, zatímco liturgie, bohoslužebný jazyk, círk. organizace a právo (včetně možnosti světit na kněze ženaté muže) odpovídá pravosl. obřadní praxi. Název „řeckokatolíci“ uniaté užívají od 1773. Ř.c. v ČR patřila pod diecézi (eparchii) v Prešově. Ustanovil ji papež Pius VII. bulou Relata semper (1818) a spadala přímo pod správu Svatého stolce. Po administrativně inscenovaném tzv. Prešovském soboru (círk. sněmu) ze dne 28. 4. 1950 byla zrušena a věřící úředně převedeni k pravosl. církvi. Svou činnost opět obnovila 1968. V březnu 1996 byl bulou papeže Jana Pavla II. zřízen pro katolíky byzanto-slovanského ritu Apoštolský exarchát v ČR.

Helena Pavlincová


Viz též heslo Církev římskokatolická v encyklopedii České církve a náboženské společnosti (2020)