Josef, Ovadja (JKI-J)

Josef, Ovadja (1920-2013) Sefardský rabín, pův. z Bagdádu, ideový vůdce strany Šas. Do tehdejší mandátní Palestiny odešel s rodiči 1923, vzdělání získal na sefardské ješivě v Jeruzalémě. Je předním představitelem soudobé exegeze a tvůrce norem halachy v ortodoxní komunitě Izraele. Po letech ve funkci rabín. soudce (dajan) působil 1973 až 1983 jako vrchní rabín izr. Sefardů. Za jeho působení vznikly v Izraeli stovky ješiv poskytujících náb. vzdělání adeptům z celé afroasijské diaspory. V táboře náb. sionismu vyvolal jeho vstup do politiky nervozitu, protože jako respektovaný vykladač halachy mohl svými umírněnými postoji relativizovat radikální postoje Guš emunim nebo Techiji. J. byl přesvědčen, že Izrael se nesmí nechat vtáhnout do dalších konfliktů s Araby a musí se semknout v zájmu naplnění zákl. božího plánu pro lid Izraele. Proto se Židé musí připravit i na možnost, že v zájmu míru budou muset opustit „spravovaná území“. 1990 navštívil Egypt, kde jednal s představiteli islám. duchovenstva a hierarchie koptské církve. Po druhé intifádě (od září 2000) své postoje dílem přehodnotil v duchu žid. fundamentalismu.

Miloš Mendel