Šach, Eli’ezer Menachem (JKI-J)

Šach, Eli’ezer Menachem (1898-2001) Halachista, zakl. náb. strany Degel ha-Tora v Izraeli. Původem z Litvy, odchovanec litevských ješiv, od 1941 se v Palestině podílel na budování ortodoxních komunit, zejm. v jeruzalémské čtvrti Me’a še’arim (Sto bran) a v Bnej Brak na předměstí Tel Avivu. Po vzniku Izraele se stal uznávaným aškenazským duch. vůdcem charedim. Ačkoli jako vykladač halachy působil od konce 30. let, do povědomí veřejnosti se zapsal až 1977, když po vítězství Likudu ve volbách strany charedim posílil své pozice v polit. životě. Podporoval hnutí Agudat Jisra’el a později i Šas. Přes vlastní náb. horlivost zaujal silně rezervovaný vztah nejen k sekulárnímu sionismu, ale též k osadnickým hnutím typu Guš emunim a jiných exponentů náb. sionismu. Vycházel z halachické argumentace, podle níž se osadníci na Erec Jisra’el dopouštějí nepatřičného násilí vůči jiným národům. Zároveň kritizoval izr. levici pro její sekularismus. Po ideové roztržce s duch. vůdcem Sefardů Ovadjou Josefem založil 1984 vlastní stranu ortodoxních Aškenazů Degel ha-Tora (Prapor Tóry).

Miloš Mendel