štola (JKI-K)

štola (z řec. stolé – šat) V římkat. církvi dlouhý a úzký pás látky splývající kolem krku; pův. snad sloužil k utírání posvátných nádob. Š. značí Kristovo jho, které má kněz radostně nést, a je i odznakem kněžského úřadu a círk. jurisdikce; naznačuje též posvěcující milost boží. Š. nosí jáhen, kněz i biskup. V pravosl. církvi plní funkci š. orár a epitrachil.

Viz též: roucho liturgické

Pavel Spunar