Bohoslužba (JKI-K)

bohoslužba Zákl. podoba veřejného kultu soustředěná v křesťanství zpravidla na zvěstování evangelia (kázání), na eucharistii (mše svatá), popř. na další svátosti. V některých církvích má podobu liturgie.

Viz též: ritus, bohoslužba (JKI-J), modlitba (JKI-I)

Dalibor Papoušek