Druckmann, Chaim (JKI-J)

Druckmann, Chaim Izr. rabín, stoupenec idejí Cvi Jehudy Kooka a Moše Levingera, bývalý člen Knesetu za Mafdal a spoluzakl. Guš emunim. 1981 zal. stranu Moraša (Dědictví), jež kritizovala vlády M. Begina a J. Šamira za nedostatečnou podporu osídlovacích projektů na okupovaných územích. Vyzýval voliče Mafdalu, aby přijali aktivistickou vizi Guše a odcházeli do osad (jišuv) na Erec Jisra’el. Guši však vytýkal, že se neúčastní voleb, a tvrdil, že je třeba využít všech svět. státopráv. norem sionismu k nastolení božího království po příchodu mesiáše.

Miloš Mendel