Levinger, Moše (JKI-J)

Levinger, Moše (1935-2015) Radikální izr. rabín, ideový vůdce hnutí Guš emunim. 1967 vytvořil frakci Mafdalu, inspiroval se názory Cviho Jehudy ha-Kohena Kooka a razil tezi, že vítězství sionismu v šestidenní válce a rozšíření Země Izrael na Judeu a Samaří (okupovaná arab. území) je božím znamením. Podle L. je náb. povinností (micva) každého Žida vrátit se do Erec Jisra’el a znovu vybudovat království boží. Uplatnění odkazu Tóry L. vidí jako jediný důvod, proč být Židem a žít v Izraeli. Smyslem jeho práce je urychlení příchodu mesiáše a vykoupení Izraele. L. byl několikrát vězněn za porušování izr. sekulárních zákonů a násilné akce proti Arabům. Se skupinou asi 400 osadníků žije v Bet Hadasa, žid. enklávě v jinak arab. Hebronu.

Miloš Mendel