Husajn (JKI-I)

Husajn (624–680) Mladší syn chalífy Alího Ibn Abí Táliba a Fátimy, vnuk Muhammadův, třetí ší‘itský imám. Po smrti umajjovského chalífy Mu'áviji 680 byl vyzván stoupenci Alího rodiny z Mekky, aby se spojil se ší‘ity z irácké Kúfy a ujal se vedení odporu proti Umajjovcům. Alího rodina doufala, že se k nim přidá i většina vlivných muhádžirů a ansárů z Mekky a Medíny. H. vyslal do Kúfy svého bratrance Muslima Ibn Ákila, ale ten byl na cestě Umajjovci zajat a sťat. Vydal se tedy na cestu sám, zatímco obyvatelé Kúfy mu složili přísahu věrnosti. Chalífa Jazíd však jejich vzpouru potlačil. Zpráva o tom zastihla H. na cestě. Dne 10. října 680 (10. muharramu 61 hidžry, kalendář) byl H. s rodinou a nevelkým oddílem obklíčen chalífovými vojáky u města Karbalá a přesile podlehl. Smrt H. a masakr celé jeho rodiny měly dalekosáhlé polit. důsledky, pro ší‘ity se stala trvalým traumatem a klíčovou kanonizovanou událostí rozvíjenou dále lidovými náb. představami synkretické povahy ( ášúrá, ší‘a, ta‘zije).

Miloš Mendel