Gersonidé (JKI-J)

Signet pražské tiskárny Gersonidů

Gersonidé Tiskařská rodina, původem pravděpodobně z Itálie, od poč. 16. stol. činná v Praze. Nejstarší známý člen této rodiny Geršon ben Šelomo ha-Kohen se nejprve jako člen tiskařských konsorcií podílel na vydání nejstarších pražských hebr. tisků Sefer zmirot u-virkat ha-mazon z roku 1514 a Pentateuchu s Pěti svátečními svitky (megila), týdenními perikopami z Proroků (Haftarot) a komentářem Rašiho z roku 1518. Na konci 20. let 16. stol. Geršon Kohen spolu s dalšími členy rodiny založil vlastní knihtiskárnu, jak o tom svědčí pražské vydání pesachové Hagady z roku 1526. Rok poté získala pražská Gersonidovská tiskárna monopol na vydávání hebr. knih v čes. zemích na základě privilegia Ferdinanda I. Z této tiskárny vyšla řada edic žid. autorů působících v čes. zemích, např. spisy Jehudy Livy ben Becalela, historika a astronoma D. Ganse, halachické spisy Mordechaje ben Abrahama Jafeho aj. Tisky z prvního období činnosti vynikají grafickou úpravou. V majetku rodiny Gersonidů se tato dílna udržela až do 18. století pod jménem Katzovská knihtiskárna.

Bedřich Nosek