Achad Haam (JKI-J)

(přesměrováno z Ginsberg, Ascher (JKI-J))

Achad Haam (též Achad Ha-Am; vl. jm. Ascher Hirsch Ginzberg, 1856-1927) Žid. hebrejsky píšící spisovatel, vůdčí představitel hnutí Chibat Cijon. Pocházel ze Skviry nedaleko Kijeva, v mládí absolvoval tradiční talmudické vzdělání, velmi ho ovlivnil Maimonidův spis More nevuchim (Průvodce váhajících). Od 1884 žil v Oděse, kde se stal členem a později představitelem hnutí Chibat Cijon. Od 1922 se trvale usadil v Palestině. Odmítal myšlenku zakladatelů polit. sionismu Th. Herzla a Maxe Nordaua (1849-1923) o založení samostatného žid. státu. Podle A.H. měla většina Židů i nadále žít v diaspoře a podporu pro zachování své identity a jednoty čerpat z hodnot vytvářených Židy usazenými v Palestině, která se tak měla stát duch. žid. centrem. Po vyhlášení Balfourovy deklarace (1917) poukazoval na nutnost zachování práv palestinských Arabů.

Bedřich Nosek