Maudúdí, Abú‘l-A‘lá (JKI-I)

Maudúdí, Abú‘l-A‘lá (1903-1979) Indický (od roku 1947 pákistánský) myslitel, stoupenec fundamentalistického křídla islám. reformismu, současník egypt. vůdce Asociace muslimských bratří al-Banná. Ve 40. a 50. letech M. vytvořil radikální variantu koncepce „muslim. národa“ v Indii. Razil tezi kulturní a náb. segregace muslimů a vytvoření státu vycházejícího z modelu pův. obce věřících. Jeho postoje nevycházely z nacionalismu, nýbrž z islám. universalismu (panislamismus). Založil stranu Džamá‘ate islámí (Islám. sdružení) se sídlem v Karáčí. Jeho zákl. práce Hukúmate islámí (urd. Islám. vláda) obsahuje analýzu stavu islám. společnosti. Východisko z něj spatřoval v odhození všech civilizačních nánosů (novota) a návratu ke koránu a sunně. Princip idžtihádu odmítal a při tvorbě zákonů spoléhal pouze na metodu konsensu. Duchovenstvu přiřkl roli výhradních tvůrců legislativy a korektorů vládní politiky. Vláda je přímo odpovědná obci věřících. Především obec, a nikoli vláda je Bohu odpovědná za své jednání v souladu se zjevením. M. také rozpracoval pojem hákimíja – stát boží vlády, teokracie (politika). M. dílo ovlivnilo Sajjida Kutba a soudobou generaci fundamentalistů.

Miloš Mendel