Maurové (JKI-I)

Maurové (lat. maurus, z řec. mauros – člověk tmavé pleti) Antický název pro obyvatele sev. Afriky, znovu se uplatnil po arab. invazi v 7.-8. stol., kde se stabilizovala zákl. arabsko-berberská etnická skupina. Termín se rozšířil po arab. obsazení Iberského poloostrova (Andalusie); v románské literatuře se vžily pojmy maurská kultura, maurský sloh. Ve Španělsku jsou Arabové dodnes nazýváni moros, a ti, kteří tam po reconquistě chtěli zůstat a přijali křesťanství, se nazývají moriscos (Moriskové). Za evrop. kolonialismu se termín m. stal synonymem pro muslima v neutrálním i pejorativním významu. Muslimové v již. Indii a na Šrí Lance jsou v angl. moors, Moros je souhrnný název pro etnicky a náb. menšinové obyvatelstvo na Filipínách. Zkomolením z M. vzniklo i čes. hanlivé slovo mouřenín.

Miloš Mendel