poutní místa (JKI-K)

Poutní areál na Svatém Kopečku u Olomouce (kresba V. Londina)

poutní místa Místa spojená s náb. tradicí – narozením (popř. smrtí) světců, legendami o zázracích (zjevení), uložením relikvií aj. Mezi nejznámější p. m., k nimž putují křesťané (pouť), patří četné lokality v Palestině (Jeruzalém, Betlém, Nazaret, jezero Genezaretské, hora Tábor, Galilea aj.), spojené s působením a smrtí Ježíše, jeho matky Marie a apoštolů, i p.m. v Evropě (Assisi, Ávila, Řím, Montserrat, Santiago de Compostella). V kat. církvi získala svět. proslulost mariánská p.m. (Lurdy, Fatima, La Salette, Garabandal, Čenstochová, Medžugorje), v čes. regionu např. Svatá Hora u Příbrami, Klokoty, Hostýn, Velehrad, Sv. Kopeček u Olomouce ad.

Viz též: poutní místa (JKI-I), poutní svátky (JKI-J), pouť do Mekky (JKI-I), zijára (JKI-I)

Helena Pavlincová