Rúmí, Mauláná Džalál ad-Dín (JKI-I)

Mauláná Džalál ad-Dín Rúmí v kruhu súfíjů, s pokorným učněm (muríd) u nohou

Rúmí, Mauláná Džalál ad-Dín (1207-1273, zvaný Mauláví, maulá) Per. básník a mystik (mystika), představitel synkretické kultury středověkého chalífátu. Narodil se v středoasij. Balchu, hovořil a psal arab., per. i tur., od 1223 žil v maloasijské Konyi (byzantský Ikonión), kde je jeho mauzoleum. R. studoval islám. filosofii a mystiku, už v mládí se stal uznávaným teoretikem súfismu. Jeho intelektuální vývoj poznamenal Šams ad-Dín Muhammad Tabrízí, negramotný potulný dervíš a charismatický súfijský kazatel, pod jehož vlivem se R. zcela ponořil do mystiky. Uctění Tabrízího památky bylo patrně podnětem k tomu, že R. založil súfijský řád mauláwíja, jehož zikr se opíral o mystický tanec (samá), hudbu a zpěv, vše stylizováno jako symbolika cesty (taríka) člověka k sepětí s kosmem. R. sám byl první muršid řádu. R. dílo se skládá z fil. mystických spisů, dopisů, kázání a úvah shrnutých v kompendiu Fíhi, má fíhi (Je v tom, co je v tom). Poetickou interpretací jeho učení je šestidílné Masnavíje ma‘naví (Dvojverší o vnitřním smyslu), někdy nazýváno biblí súfismu.

Miloš Mendel