mauláwíja (JKI-I)

Tančící dervíšové, členové mystického řádu maulávíja (Istanbul, 18. stol.)

mauláwíja (tur. mevleviye) Mystický řád (bratrstva mystická) v anatolských a balkánských městech za Osmanské říše (např. na rozdíl od nakšbandíje, která se rozvíjela spíše na venkově). Řádoví šajchové byli potomky Mauláná Džalál ad-Dína Rúmího (1207-1275), per. mystického básníka a myslitele, který ve své lit. tvorbě i životní praxi usiloval o identifikaci věřícího s božskou podstatou. Jeho poezie (tzv. masnaví – dvojverší) je kombinací emotivní lyriky s epickými příběhy. M. má specifický zikr. Spočívá v tom, že se členové řádu otáčejí za hudebního doprovodu kolem své osy a zároveň po okruhu místnosti a pronášejí předepsané formule. Zikr m. symbolizuje kruhový pohyb hvězd; kvůli němu se m. nazývá také řád tančících dervíšů. Řádové domy (tekke; mystika) byly rovněž středisky studia per. literatury, mystického myšlení a později i vzdělávacími centry pro členy osmanské úřednické vrstvy. Od 15.-16. stol. tekke dostávaly od státu finanční podporu výměnou za loyalitu. Řády se nakonec plně začlenily do polit. života. Mauláwíjové získali od státu výsadní právo opásat nového sultána (chalífa) při jeho inauguraci „svatým mečem“. Tato výsada měla z hlediska prestiže m. velký symbol. význam. Činnost m. ukončily kemalistické reformy.

Miloš Mendel