bělopopovci (JKI-K)

bělopopovci Náb. směr, který se koncem 17. stol. zformoval uprostřed popovců (staroobřadníci). B. (pův. beglopopovci) byli kněží, kteří se po rozkolu rozešli s pravosl. církví (rus. begli – zběhli) a mezi popovci dál vykonávali bohoslužby podle starých obřadů. Největší vliv měli ve staroobřadnictví v první čtvrtině 19. stol. Hnutí se rozpadlo na několik skupin (jáhenskou, znovupomazaných, paloučkovskou aj.), část přešla k bezpopovcům. V současnosti jsou b. početně nevýraznou skupinou, od 1923 mají své arcibiskupství (archiepiskopát) v Novozybkově.

Helena Pavlincová