dejsus (JKI-K)

dejsus (řec. deésis – prosba, modlitba) Ikona zobrazující Krista v archijerejském rouchu (archijerej) s Bohorodicí po pravici a Janem Křtitelem po levici. V ikonostasu bývá zpravidla umístěna uprostřed třetí řady.

Pavel Boček