tělo (JKI-K)

tělo Část člověka tvořící spolu s duší jeho jednotu. Pod vlivem helénistické filosofie rozlišil Pavel z Tarsu dva pojmy – t. ve smyslu tělesné stavby či formy (řec. sóma, lat. corpus) a t. ve smyslu svalové hmoty či „masa“ (řec. sarx, lat. caro). Sóma považoval za víceméně neutrální a jeho vykoupení očekával prostřednictvím zmrtvýchvstání, které způsobí, že se z psychického („duševního“) sómatu stane sóma pneumatické (duchovní). Naproti tomu sarx vesměs chápal pejorativně jako nositele hříchu a smrti. Oba pojmy však užil v rámci zákl. dichotomie duše a t., kterou křesťanství převzalo z helénistické filosofie a teologicky rozvedlo zejména v době vrcholné scholastiky, kdy kř. pojetí duše a t. celistvě formuloval Tomáš Akvinský.

Dalibor Papoušek