etiopská církev (JKI-K)

etiopská církev Nár. církev, jež vznikla ve 4. stol. jako výsledek egypt. misijních aktivit. Pod vlivem koptské církve se přiklonila k monofyzitismu a koptský patriarcha jmenuje jejího metropolitu; uchovala si některé prvky společné s judaismem (dodržování soboty, obřízka atd.). Od 6. stol. měla e.c. k dispozici i bibli (včetně některých apokryfů) přeloženou do místního jazyka ge'ez, který je dodnes jejím liturg. jazykem. Učení e.c. vykládají dvě knihy – Sipodos (sborník apoštolských a sněmovních ustanovení a bohosloveckých monofyzitských traktátů) a Víra otců (sborník textů obhajujících monofyzitismus).

Pavel Boček