koptská církev (JKI-K)

koptská církev Autonomní kř. církev v Egyptě, navazující na tradice raného křesťanství; tradičně se odvolává na evangelistu Marka jako svého zakladatele. Na egypt. půdě krystalizoval v průběhu 4. stol. ideál mnišství spojený s postavou poustevníka Antonína (kol. 251-356) a zakl. prvního kláštera Pachomia (287-347; eremita). K vlastnímu ustavení k.c. vedly christologické spory, v nichž se proti ortodoxii schválené 451 chalkedonským koncilem přiklonila k monofyzitismu. Od 450 stojí v čele k.c. alexandrijský patriarcha s autonomní koptskou posloupností. Jeho sídlem je v současnosti Káhira a formálně je mu podřízena také etiopská církev, jejíž představitel, zvaný katolikos, je uváděn do úřadu alexandrijským patriarchou v káhirské katedrále. K.c. vesměs vychází z liturgie Basilia Velikého; jako bohoslužebný jazyk používá starověkou koptštinu, třebaže většina věřících běžně mluví arabsky. Malá část k.c. (asi jedna desetina) je od 1741 v unii s římkat. církví.

Dalibor Papoušek