harám (JKI-I)

harám Posvátné místo, v předislám. Arábii prostranství před pohanskými svatyněmi. Islám označuje jako h. oblast kolem dvou svatých měst (al-haramajn), Mekky a Medíny. Do h. je zakázán přístup nevěřícím, platí také zákazy nošení zbraní, lovu a zabíjení zvěře, trhání květin. V Mekce „nesmějí“ a v Medíně „by neměly být“ tyto zákazy porušeny (činy typu harám a makrúh). Třetí svaté místo islámu (al-haram aš-šaríf, vznešený h.) tvoří okolí mešit Kubbat as-sachra (Kopule skály) a al-Aksá v Jeruzalémě. Toto místo však nepodléhá striktním zákazům.

Miloš Mendel