hazrat (JKI-I)

hazrat (per. a urdsky zdvořilostní oslovení pan, výsost) Čestný titul, jímž jsou oslovovány duch. i světské osobnosti; může také předcházet oslovení Boha, jména proroků, ší‘itských imámů, mučedníků a osobností zvláště uctívaných (hazrate hodždžat – označení pro 12. skrytého imáma, mahdího; hazrate Ísá – vznešený prorok Ježíš). H. je mj. titul duch. vůdců hnutí ahmadíja. Titul h. lze přeložit též jako veličenstvo, jasnosti, excelence.

Miloš Mendel