inkvizice (JKI-I)

inkvizice (arab. mihna) Instituce, která ve středověku potírala nežádoucí ideové proudy. Arab. termín nelze ztotožnit s katolickou i. Je odvozen od arab. slova mahana (uhlazovat, uklidňovat, ale zejm. zkoušet, ověřovat). I. začíná pracovat, když oficiální nauku ohrožují heretická náb. a soc. hnutí (hereze). Už 783 byla v chalífátu zřízena v podstatě světská instituce, jejímž úkolem bylo vyhledávat, vyšetřovat a soudit zindíky, tj. stoupence zavržených předislám. věrouk (manicheismu, mazdaismu), rozptýlených a pronásledovaných zejm. ve vých. oblastech státu. Umajjovský chalífa al-Mahdí (775-785) zřídil pro tento účel celý díván. Činnost i. byla namířena i proti soc. hnutím (8. stol. povstání al-Mukanna-Zahaleného, 9. stol. Bábakovo povstání). Význ. éru činnosti zažila i. v potírání mu‘tazily a heretických koncepcí mystiků (al-Halládž).

Viz též: inkvizice (JKI-K)

Miloš Mendel