výzva ke konverzi (JKI-I)

výzva ke konverzi (arab. da‘wa) Sémanticky složitý termín islám. právní vědy, který má blízko ke konceptu džihádu. Pojí se se snahou muslima a společnosti o šíření a upevňování pozic islámu vně dár al-islám. V dějinách islámu byla v.kk. formou pozvání ke sdílení správné interpretace zjevení. Vzhledem ke zkušenostem z ší‘itského prostředí někdy lze přeložit jako agitace nebo propaganda (odtud dá‘í, pl. du’át, kazatel). V umírněných variantách islám. reformismu je zřejmě nejpřesnější překlad misie. V pojetí radikálních proudů fundamentalismu jde spíše o v. do vlastních řad k návratu k odkazu „ctihodných předků“ (salaf) nebo jen koránu a tradici prorocké, k životu v souladu s autentickým zjevením. V.kk. je jedním z nejzřetelněji formulovaných projevů islám. universalismu. Po Prorokově smrti se koncept v.kk. stal téměř identickým s džihádem v jeho ozbrojené podobě, ale již za posledních Umajjovců se tento termín používal pouze pro ideolog. zdůvodnění polit. moci a jejího dohledu nad vývojem společnosti. Specifický význam má termín da‘wa pro dějiny ší‘y, kde byl často spojován s agitací odštěpeneckých odnoží isná ašaríje. Mezi nejznámější ší‘itské da’wy patřilo v první fázi hnutí Fátimovců a da‘wa v podání ismá‘ílíje a jejích odnoží (ghulát). V soudobé islám. terminologii se v.kk. váže k misijní činnosti různých proudů sunnitského islámu (zejm. názvy některých polit. stran a hnutí), nebo subjektů působících zejm. v Evropě. Bývá součástí názvů mešit, náb. vzdělávacích center, propagandistických časopisů, rozhlasových stanic apod.

Viz též: misie (JKI-K)

Miloš Mendel